HERKEnt U dit in uw team?

Ondanks investeringen in uw team…

  • verbetert de teamperformance niet;
  • lukt het niet om het ziekteverzuim omlaag te brengen;
  • vervallen de medewerkers telkens in oud gedrag;
  • hebben de medewerkers onvoldoende focus op hun klant;
  • komt het aanwezige potentieel niet naar buiten.

Teamsense bouwt samen met leidinggevenden aan teams waarin medewerkers zich verbonden voelen met de gezamenlijke opgave, ontwikkeling en groei.

Teamsense werkt aan psychologische veiligheid, versterkt het onderlinge vertrouwen, vergroot het zelfregulerend vermogen van uw medewerkers en daarmee hun performance. Wij bereiken dit met interventies ‘boven water’ én ‘onder water’. De interventies boven water   grijpen in op de ‘harde aspecten’ als processen, verantwoordelijkheden, competenties maar ook over het zichtbare gedrag.  Onder water gaat het om zaken als vertrouwen en veiligheid.

model met golfjes grof  donker 30 aug.001

(klik op de afbeelding voor meer informatie)


Teamsense
is waarnemen en ontmoeten. Samen met u geven we betekenis aan uw vraagstuk. Hierin zet u zichzelf op de kaart. Vervolgens gaan we met u en het team aan de slag: Is het samenwerkingsvraagstuk incidenteel, liggen er patronen onder of moeten we nog dieper het systeem in?

Wat levert het u op? Inzicht in belemmerende patronen en teamleden die elkaar versterken.

Kortom, de doorbraak als het even stagneert!

Teamsense is een initiatief van Aart Vrolijk en Marc Stekelenburg. Beiden hebben ruim ervaring met organisatieontwikkeling en het faciliteren van groepen. Ons aanbod bestaat uit in-company trajecten en workshops voor uw team. Ook beiden wij open masterclasses aan.  Op deze site kunt u meer lezen over wie we zijn en wat we doen en hoe u ons kunt benaderen.

Interesse?

Wilt u een eerste indruk van de ontwikkeling van uw team? Met een vragenlijst maakt u alvast kennis met onze zienswijze. U kunt deze lijst aanvragen via mail@teamsense.nl.

Natuurlijk kunt u ook met ons contact opnemen voor een vrijblijvende kennismaking.

Coming together is a beginning
Keeping together is progress
Working together is succes.
(Henry Ford)